Göran Persson Förändringskonsult AB Grupp

LTS Kommunikation tillbringade ett par utbildningsdagar med Göran Persson och hans kollegor.

Vi lärde oss mycket om hur vi människor fungerar, hur kropp och hjärna är en helhet och hur de olika sinnena samspelar. Framför allt blev vi medvetna om hur vi skapar olika tillstånd hos andra och vilka konsekvenser det får.

Att försöka skapa positiva tillstånd hos andra människor är inget vi längre ser som en trevlig bonus utan som något direkt affärskritiskt! Om våra kunder känner sig glada, trygga och inspirerade i kontakterna med oss är det vår viktigaste framgångsfaktor.

Vårt dagliga arbete består till stor del av att tänka, prata, skriva och på andra sätt gestalta budskap. Och ändå har vi inte betraktat vårt viktigaste kapital – våra hjärnor – som något vi bör och kan ta hand om!

Vi fick många konkreta tips på hur man aktiverar hjärnan på rätt sätt så att man blir ännu mer kreativ och smart – och mår bättre i största allmänhet.

 

Personligen känner jag mig nu mer harmonisk, trots att jag nyligen antagit en ny yrkesroll. Jag låter mig till exempel inte tvingas att fatta snabba beslut om det inte är nödvändigt – med gott samvete! Har inte hjärnans limbiska system fått en chans att bearbeta intryck i lugn och ro kan man helt enkelt inte dra genomtänkta slutsatser.

Kort sagt – nya insikter och en del träning gör att jag upplever ett större välbefinnande än tidigare, även i pressade situationer.

Göran upplevde jag som en sympatisk person med en solid botten. Han var lugn och säker och tvekade inte inför att lyssna på invändningar och frågor. Jag värdesatte att han var mer intresserad av sin publik än att prestera en lyckad ”show”.

Karin Andréen Olsson
VD
LTS Kommunikation AB, PR-byrå i Göteborg

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se