Göran Persson Förändringskonsult AB Individ

Sedan jag kom i kontakt med Göran har jag gjort en personlig resa som inneburit en helomvändning i mitt liv. De möten jag haft med Göran har hjälpt mig att skapa medvetenhet och förståelse för hur jag påverkar både mig själv och andra genom mitt sätt att kommunicera. Den kompetens som Göran frigjorde, med sitt ödmjuka och lekfulla bemötande var så kraftfull att jag först blev rädd. Hur kan något så enkelt göra så stor skillnad.

Efter att ha agerat efter min nyvunna insikt får jag hela tiden bekräftelse på att det fungerar. Det enkla är samtidigt det svåra. Att göra på nytt sätt kräver ökat fokus på det nya. Samtidigt har jag en del gammalt i ”bagaget” som ibland tar över. Den stora skillnaden är att nu vet jag varför det inte blev som jag ville. Förut blev det bara.

Förståelsen för kommunikationsprocessen, som Göran bidragit med är en ovärderlig kompetens som jag använder mig av dagligen. Både i mitt bemötande av mina egna och andras reaktioner.

På det sätt jag lärt av Göran, filtrerar jag olika situationer. Detta gör att jag kan utvärdera mitt arbete och både välja men kanske framför allt välja bort, var jag ska fokusera mina insatser.

Jag är inte till för alla och nu kan jag, tack vare Göran, välja vem som ska få 100% av min uppmärksamhet.

Lasse Sehlman

shinyuu design & communication

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se