Göran Persson Förändringskonsult AB Utveckla team

Framgångsrika team

De som haft förmånen att tillhöra ett framgångsrikt team brukar prata om att allt går så lätt, det är så kul och man tappar nästan tidsuppfattning. Man är inne i det som brukar kallas Flow.

Hur skapar man ett sådant team?

Enligt ledarskapsforskaren Susan Wheelan går en grupp igenom 4 faser på vägen till att bli ett högpresterande team. 

 • Tillhöra & Trygghet
 • Opposition & Konflikt
 • Tillit & Struktur
 • Arbete & Produktivitet

För att komma till sista fasen, där man är ett högpresterande team/grupper som tar stort ansvar för det gemensamma uppdraget krävs enl. Wheelan minst 6 -7 månaders arbete.

Hon pekar på tre viktiga komponenter för att lyckas skapa dessa framgångsrika team/grupper:

 • Att organisationen stödjer utvecklingsarbetet 
 • Ett effektivt ledarskap som matchar gruppens utveckling
 • Effektiva gruppmedlemmar som aktivt bidrar för att utveckla gruppen  

Vad tjänar du på att skapa högpresterande team?


Att satsa på att skapa högpresterande team skapar garanterat ökad omsättning, minskade kostnader och större vinst. Har du råd att inte satsa på en sådan utveckling?

Du avsätter resurser i form av tid och pengar. Jag hjälper dig med skräddarsydda utvecklingsinsatser som utgår från de behov din organisation har.  

Utgångspunkten är att skapa medvetenhet om var gruppen befinner sig och vad som behövs för att skapa utveckling och framgång. Sen lägger vi huvudfokus på Hur gruppen tar sig dit.

Vad kostar det dig att inte skapa högpresterande team?

 • Bristande motivation
 • Dåligt samarbete
 • Konflikter
 • Sjukfrånvaro
 • Personalomsättning
 • Omarbete
 • Reklamationer
 • Kassationer
 • Felanalyser
 • Onödig tidsåtgång
 • Badwill
 • Avbokningar
 • Mm.

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se