Göran Persson Förändringskonsult AB Utveckla ledningsgrupp

"Hur kan en grupp hängivna chefer som var och en har ett IQ på 120 tillsammans ha ett IQ på 63?"

Ovanstående citat kommer från den kände ledarskapsforskaren vid MIT, Peter Senge. Han menar att kulturen i en del ledningsgrupper gör att den blir ganska ineffektiv. Gruppen drabbas bl. a. av groupthink / grupptänkande vilket ofelbart leder till dåliga beslut, bristande riskanalyser, förutfattade meningar mm. 

En elitidrottare lägger ner väldigt mycket tid på att finslipa alla detaljer i utförandet för att hela tiden utveckla sin förmåga att tävla mot de allra bästa. Skulle det vara så att du redan är bäst i världen på det du håller på med, tycker jag att den gamle skidlegenden Björn Dählies syn är värdefull att tänka på: 

"Att vara bäst i världen är som att bada bastu. Ju högre upp du sitter, desto mer får du svettas"

Alla andra gör ju allt de kan för att blir bättre än dig. Då gäller det inte att bara göra det du alltid gjort, det gäller att finslipa och hitta nya möjligheter att utvecklas. Annars är du snart omsprungen. Precis som Sarah Sjöström gjort efter OS-guld i Rio 2016. Finslipat armtagen och simmar nu, 2017, fortare än någonsin tidigare. Resultat: flera VM-guld, världsrekord och Bragdguld!

På samma sätt tycker jag att en ledningsgrupp behöver tänka. Det är ledningsgruppen som ska se till att utveckla företaget så att det når både visioner och mål. Då måste LG vara ett riktigt högpresterande team där de tar vara på allas kompetens, gör varandra bättre och fattar riktigt kloka beslut som utvecklar företaget och medarbetarna. Så är det inte i alla ledningsgrupper. 

För att komma dit behöver ledningsgruppen åka på träningsläger. Inte bara spela match. 

Att skapa en högpresterande ledningsgrupp

I högpresterande grupper finns det både förtroende, öppenhet och tillit till varandra. Detta är inget som kommer av sig självt. Det krävs ett medvetet och långsiktigt arbete med att lära känna varandra, tydliggöra gruppens uppgift (VAD) och hitta formera för HUR gruppen ska arbeta. Enligt forskningen tar det minst 6 månader att skapa detta.

Viktiga frågor i denna process är:

 • Varför har vi en ledningsgrupp?
 • Vilken roll har vi?
 • Vem är vår uppdragsgivare och för vilka finns vi till?
 • Hur skapar vi värde för organisationen? 

Ett betydelsefullt ingångsvärde för denna diskussion är att ledningsgruppen fått ett tydligt uppdrag från sin styrelse/ägare. Saknas detta blir det svårt att hitta rätt fokus och det finns risk att man suboptimerar gruppens arbete. 

Andra frågor som ledningsgruppen behöver ställa sig:

 • Är vi ett högpresterande team?
 • Gör vi varandra bättre eller sämre? 
 • Tar vi vara på allas kunskap och kompetens?
 • Är rätt personer med i Ledningsgruppen?
 • Var är fokus - helheten eller sitt eget revir?
 • Vad tar mest tid - operativa eller strategiska frågor?
 • Har vi diskuterat både Vad och Hur vi skall jobba?

Att bli medveten om medlemmarnas olikheter och utveckla ett gemensamt arbetssätt som tar tillvara allas kompetenser och erfarenheter är avgörande för om ledningsgruppen blir ett högpresterande team. Att avsätta tid för att träna samarbetet och arbetsformer är en framgångsnyckel som inte många har tid med. Därför är många ledningsgrupper inte så effektiva och framgångsrika som de skulle kunna vara. 

Vill du "åka på träningsläger" för att utveckla gruppen och skapa ett högpresterande team, bokar vi in ett möte och utifrån det tar vi tillsammans fram ett förslag på ett skräddarsytt upplägg. I ett sådant upplägg bör Team Pro Inventory vara ett givet inslag.

Har du råd att missa möjligheten till ett ännu högre IQ i ledningsgruppen?


Välkommen!

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se