Mina tjänster

Jag vill bidra till att både människor och organisationer mår bra, presterar bra, skapar utveckling och framgång. När jag träffar företag, läser tidningar eller lyssnar på radio/TV får jag uppfattningen att många människor och organisationer inte mår så bra som de skulle vilja.

Orsakerna kan säkert vara många, t. ex. bristande resurser, kompetensbrist, otydliga ramar, svag ledarskap, att man inte lever efter de värderingar mm som gäller vilket skapar dålig motivation och engagemang.

Så kan vi inte ha det! 

Lyckade förändringsarbeten handlar ofta om att hitta den lilla skillnaden som skapar den stora skillnaden. En del har inte tid att leta efter den, utan kör på så länge det går, med ibland katastrofalt resultat både för medarbetare och organisation. 

Min styrka är den specialistkompetens i förändringsarbete jag har, som gör att jag snabbt kan analysera vad det är som behöver justeras för att få fart på maskineriet. Många gånger handlar det om små saker som man kanske inte själv ser när det är fullt upp i vardagen. 

Det värde jag skapar för mina kunder är att jag ger dem verktyg för att själva kunna åtgärda grundproblemen och skapa framgångsrika företag. Oavsett om det handlar om ledarskapet, högpresterande team, effektiv konflikthantering eller att skapa effektiva möten som ger effekt. 

På flikarna under Mina Tjänster hittar du de olika områden som jag bidrar inom för att skapa framgångsrika företag och få chefer och medarbetare att både må bra och prestera bra.

Vad vill du ha hjälp med?

Viktigt eller Bråttom?

Vilka uppgifter får mest fokus i din organisation idag?
Skriv gärna ut denna bild och följ upp under en vecka. Du kommer att bli förvånad!

 

För många handlar det om Ruta I = Viktigt och Bråttom. Det är oftast brandkårsutryckningar för att lösa akuta problem. Ett förrädiskt beteende, då vår hjärna tycker att vi varit superduktiga när vi löser akuta problem. Vi får en dusch av måbra-hormonet dopamin. 

Det stora problemet är dock att vi inte åtgärdar grundproblemet utan bara symptomen. Ska du komma åt grundproblemen i en organisation behöver du vara i Ruta II = Viktigt men inte bråttom. Där kommer du åt kreativiteten och innovationsförmågan på ett helt annat sätt. 

Lägger du inte tid här, får du lägga ännu mera tid i Ruta I vilket skapar mera stress och i slutändan ett sämre resultat på sista raden. Har du koll på vad Ruta 1-uppgifterna kostar dig idag och vilken potential till resultatförbättring som ligger här?

Hur mycket vill du förbättra resultatet med?

 

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se