Mål 2024


Har haft ett projekt som legat på is under ett par års tid. En bok som handlar om hur vi skapar Effektiva möten som ger Effekt.

Den kommer att slutföras under 2024. 

Kommer att vara en fördjupning av alla de saker som jag tar upp i kursen Effektiva möten + en massa andra saker som inte hinns med under en enda kursdag. En praktisk verktygslåda som alla som håller i eller deltar i olika typer av möten kommer att ha stor nytta av. Avhandlar både fysiska möten och, utifrån det som hänt under 2020-21, hur du skapar framgångsrika möten digitalt. 

Är du intresserad av lite förhandstips får du gärna höra av dig. 

 

Ledarutbildning för E-handelsstaden

Vad är E-handelsstaden? Så här skriver de på sin hemsida: https://ehandelsstaden.se/ldi-2023/

Alla företag och verksamheter med intresse för e-handel, logistik och närliggande områden är välkomna som medlemmar i E-handelsstaden Borås.

För att trygga försörjningen av framtida chefer och utveckla dagens chefer satsar Borås Stad och E-Handelsstaden på en exklusiv ledarutbildning under 2022. Deltagarna erbjuds ett antal utbildningsdagar och föreläsningar kombinerat med att varje deltagare får en kvalificerad mentor som följer deltagaren under hela året. 

Känns väldigt inspirerade att få vara en del av denna exklusiva utbildning för framtidens ledare.  

Här hittar du mera information

 

 

 

Certifierad på Team Pro och LeadForward

Under 2019 blev jag certifierad på två enkla men väldigt effektiva verktyg:
Team Pro och Lead Forward. 

Team Pro
Ett verktyg för att på ett enkelt och effektfullt sätt skatta hur väl teamet fungerar avs. förberedelser inför, genomförande av och uppföljning av sina gemensamma uppgifter.

Efter att alla i teamet svarar på ett antal frågor genomförs en workshop med teamet för att identifiera utvecklingsområden och ta fram en utvecklingsplan. Efter 2-3 månader görs en ny kartläggning för att följa upp utvecklingen. Utöver att utveckla beteendeprocesserna i teamet så uppnås gynnsamma effekter inom teameffektivitet, sammanhållning och trivsel, tillit och trygghet samt arbetstillfredsställelse. Det är upp till varje företag att utnyttja dagarna till det som ger bäst effekt i sin organisation. 

Lead Forward
En metod för ledarskapsutveckling som syftar till att hjälpa ledare att utveckla sitt ledarskap. 

Lead Forward utgår från en feedback-kartläggning i vilken medarbetarna till ledaren ger sin bild av ledarens ledarskap. kartläggningen sammanställs i en rapport som ligger till grund för ledarens utvecklingsinsatsen. Under insatsen bearbetar ledaren denna feedback med hjälp av ett strukturerat arbetsmaterial. 

 

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se