Göran Persson Förändringskonsult AB Organistation

Vi började att jobba tillsammans med Göran under 2013. Vi hade bestämt oss för att förstärka bilden av företagets vision, affärsidé, värderingar och tillstånd och samlade då alla medarbetare till en kickoff.  Vi blev ännu mer medvetna om behovet av att fokusera och samla medarbetarna kring en gemensam målbild efter denna kickoff och Göran har varit en given resurs i detta arbete.

Göran har supporterat oss i ett antal olika aktiviteter inriktade på värdegrundsarbetet, organisation och ledarskap.  Han har presenterat ett antal olika insikter och verktyg som vi haft stor nytta av i vårt utvecklingsarbete. Vi har bl.a. genomfört IDI tester för samtliga våra chefer i syfte att utveckla dem i deras ledarroll samt bli bättre i samarbetet med andra funktioner och kolleger.

Vidare utnyttjande vi Göran som sammanhållande och moderator i en Kickoff med samtliga 140 medarbetare på Barsebäck i början på 2017, en kickoff som var mycket givande och uppskattad.

Göran har via sin kompetens och person byggt en god relation med företagsledning, chefer och övriga medarbetare. Hans ”startsträcka” är naturligt kort utifrån hans långa erfarenhet inom ledar- och organisationsutveckling. Han fungerar också utmärkt i en roll som ”bollplank” i olika frågeställningar. Vi har haft nöjet att arbeta med Göran i en tillväxt- och förändringsresa och i denna har han satt avtryck som underlättat resan.

Paul Ljungberg
HR-chef Skånska Byggvaror 

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se