Göran Persson Förändringskonsult AB Konflikthantering

Konflikthantering


Det finns många olika orsaker till att konflikter uppstår. Några kan vara:

  • Helt olika värderingar och uppfattningar
  • Någon kränker någon annan
  • Otydliga, bristfälliga ramar/regler
  • Man håller inte det man lovat
  • Man följer inte det regler som gäller
  • Kulturella skillnader
  • mm

Väldigt många gånger utvecklas konflikter bara för att man inte tar tag i saker direkt. Chefen/kollegorna låter det gå och till sist blir det ohållbart och en konflikt har uppstått. 

Ett företag som har tydliga ramar, som alla ställer upp på och följer har oftast inte många konflikter. Konflikter uppstår ofta när det är otydliga ramar/regler, ingen agerar när någon inte gör som bestämt, inte jobbar med feedback för att rätta till felaktiga beteenden mm. Och har det väl utvecklat sig till en riktigt konflikt kan det vara svårt att lösa det. Förtroende och tillit har försvunnit och det är svåra saker att vinna tillbaka.  

Min syn är att det är allas ansvar att både förebygga och lösa konflikter. Inte bara chefen eller "någon". Därför bör kunskapen om och förmågan att både förebygga och lösa konflikter finnas hos alla medarbetare.

Har du koll på vad konflikter i din organisation kostar?

I dålig motivation, låg effektivitet, skitprat, sjukfrånvaro, behov av konflikthantering och kanske omplaceringar mm. Att lägga lite tid och resurser på att öka förmågan att förebygga och lösa konflikter betalar sig väldigt snabbt. 

Hör av dig om du upplever att här finns en utvecklingspotential som kommer att öka både lönsamhet och arbetsglädjen. 

Vill du bli bättre på att förebygga och hantera konflikter? 


Nedanstående bild är hämtad från en bok jag läste för några år sedan. Kommer tyvärr inte ihåg titel eller författare. Men tycker den säger mycket om hur viktigt det är att så tidigt som möjligt ta tag i saker som inte känns bra. Och att alla kan vara med och bidra. 

Jag  erbjuder skräddarsydda kurser i konflikthantering där vi varvar teori, självtest avs. egen konflikthanteringsstil utifrån Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, TKI och praktiska övningar i att hantera konflikter.

Kan med fördel utgår från verkliga konflikter i din egen organisation som deltagarna har med sig. Sådan skräddarsydda kurser passar både för chefer och medarbetare i ett företag. 

Vill du bli bättre på att förebygga och hantera konflikter så lämnar jag gärna ett förslag på ett upplägg.

Jag kan även hjälpa till med akut konfliktlösning om du har behov av det. 

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se