Göran Persson Förändringskonsult AB Chef & ledarutveckling

Framgångsrikt ledarskap och framgångsrik chef


Att vara chef och ledare handlar om 2 saker.

 1. Du behöver kunna leda dig själv
 2. Du behöver kunna leda andra 

Det finns inga genvägar. Kan du inte leda dig själv kommer du att ha svårt att få med dig dina medarbetare. De kommer att genomskåda dig och du kommer att tappa i förtroende, respekt och tillit. 

Därför börjar alltid mina kurser med att du får reflektera över dig själv, ditt sätt att kommunicera och vilken effekt det har på din omgivning. Utifrån det hittar du dina utvecklingsområden.

Ett av de verktyg som jag använder för detta är IDI-testen. En test där du själv och minst 6 andra personer skattar hur du beter dig i olika situationer. Här får du fram din grundbeteendestil och hur flexibel du är att hantera olika situationer och personer.  

Ledarskap handlar om att skapa förutsättningar och motivation hos medarbetarna att sträva efter ett gemensamt mål. För att lyckas med detta krävs att du har en del kunskap om vad forskningen säger om ledarskap, grupputveckling, motivation, målformulering, konflikthantering mm. Kunskapen är viktig men viktigare är att du kan omsätta dessa teorier i praktiskt handlande.

Viktigast är ditt sätt att kommunicera som ledare. Vad skickar du för signaler? Skapar du med- eller motarbetare? Hur medveten är du om detta?

Dessutom behöver du ha god kännedom om vilka krav företagets affärsidé, vision, värderingar och mål ställer på dig och din avdelning, dina medarbetares kunskaper och kompetens, hur du skapar motivation, engagemang och förståelse för varje medarbetares bidrag till helheten.

En framgångsnyckel är att du är duktig på att Möta medarbetarna där de är och utifrån det kunna Leda dem mot de gemensamma målen. För att lyckads med det behöver du tillämpa ett Situationsanpassat ledarskap. 

I många av ledarutbildningarna är vi två kursledare. Undertecknad och Susanne Pettersson från SP Förändring.

              

Exempel på delar i ett chef- och ledarutvecklingsprogram


En populär ledarskapsteori i dag är det Transformerande ledarskapet som säger att det finns 5 utmaningar i ledarskapet:

 • Du ska vara en förebild
 • Du ska skapa gemensamma visioner
 • Du ska våga utmana och ifrågasätta
 • Du ska frigöra handlingskraft
 • Du ska uppmuntra och synliggöra

Dessa 5 utmaningar är en av utgångspunkterna i mina chef- och ledarutvecklingsprogram. Det innebär att vi bl. a. kommer att jobba med:

 • Framgångsrik kommunikation
 • Olika ledarskapsteorier och ditt eget ledarskap 
 • Grupputveckling och hur du skapar högpresterande team
 • Vad innebär dagens hjärnforskning för ditt ledarskap
 • Motivationsteori och hur du gör rent praktiskt
 • Hur du skapar en gemensam riktning
 • Vad krävs för att få fram kraften i teamet
 • Skapa balans mellan vad ni Gör, Vill och Tror
 • Våra olikheter som framgångsfaktor och drivkraft
 • Skapa tydlighet genom ramar
 • Skapa utveckling genom feedback 
 • Konflikthantering
 • Hur du skapar effektiva möten som ger effekt
 • Analysverktyg för dig som ledare

Om du vill utveckla dig själv och ditt ledarskap är du välkommen att anmäla dig till någon av de kurser nedan.

Kurser 2020

Under 2020 kommer jag inte att arrangera några öppna kurser avs chefs- och ledarutveckling då jag är involverad i olika utvecklingsuppdrag inom 4 olika företag.

Det finns dock utrymme för ytterligare ett par företagsinterna uppdrag under året, så har du behov och tror att jag kan bidra till er utveckling får du gärna hör av dig för ett förutsättningslöst möte.   

Vad skulle ett utvecklat ledarskap innebära för engagemanget och motivationen i företaget och i slutändan på ert resultat på sista raden? 

Har du råd att avstå från det?

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se