Effektiva möten som skapar effekt


En del säger att möten får ta max 30 minuter. Andra säger att vi kör bara stå-möten. Det finns många olika synsätt på vad som är effektivt.

För mig är det viktigaste att SYFTET med mötet styr. Både när det skall vara, var vi ska vara, hur lång tid, agenda, deltagare, typ av lokal, utrustning, förberedelser mm. Vet du inte syftet med mötet är det lika bra att ställa in det/inte gå på det.

När vi skall köpa in någon form av utrustning gör vi en kalkyl för att räkna på ROI mm. Hur många gör en kalkyl när de kallar medarbetare till ett möte?

Lite fakta om svensk möteskultur. 

  • 56% av mötestiden är ineffektiv.
  • 50% av alla möten i Sverige saknar tydligt syfte och mål.
  • 33% av alla möten TAR energi enl mötesdeltagarna. 
  • 33% av alla mötesdeltagare vet inte varför de är kallade. 
  • Mötestiden i ett företag med 100 anställda: ca 15 milj/år. 

Här finns en fantastisk potential att både spara pengar och skapa en helt annan motivation och engagemang hos både chefer och medarbetare. Med  små insatser kan mötesverksamheten radikalt förbättras. "Den lilla skillnaden som gör den stora skillnaden."

Hur stor är den potentialen i ditt företag?

Lite tips om hur du skapar effektivitet och får effekt


Ett första steg mot effektiva möten är att se till så att alla använder sig av checklistan De 7 mötesnycklarna.

Vill du skapa bättre möten som ger mera effekt?


Jag genomför både öppna och företagsinterna kurser. Om du upplever att det finns behov av att skapa effektivare möten som ger bättre effekt kan du antingen anmäla dig till någon av de kurstillfällena jag har eller höra av dig om en offert för en företagsintern kurs.

Kurser 2024

Under 2024 kommer jag endast att genomföra Kursen Effektiva Möten som ger effekt internt på olika företag och organisationer. 
Är du intresserad av att utveckla din egen mötesverksamhet får du gärna höra av dig för ett förutsättningslöst möte alternativ en begära en offert för att upplägg internt hos dig. 

 

Kontakta Mig

Har ni frågor eller funderar över något är ni alltid välkomna att kontakta mig på:

Fjällavägen 15A, 517 96 Hultafors

070-578 61 84

info@gpforandring.se